Heavenly Ethiopiques - Best Of Ethiopiques Series - 2LP

Availability:

SKU:

Collections: 2xLP, AFRO, FOLK, JAZZ, WORLD

Product type: Double LP

€25,00

Label : Heavenly Sweetness
Release: 2014

Tracklist

A1 Alèmayèhu Eshèté Tashamanalètch 4:06
A2 Seyoum Gèbrèyès Hamétègnaw 3:26
A3 Ayaléw Mèsfin Terèdjew Nèbèr 3:54
A4 Tèshomè Meteku Yèzèmèd Yèbaed 3:50
A5 Seyfou Yohannes Mèla Mèla 3:22
B1 Tsegué-Maryam Guèbrou Presentiment 3:36
B2 Wallias Band Muziqawi Silt 3:46
B3 Tèsfa-Maryam Kidané Ewnèt Yèt Lagegnesh 2:44
B4 Mulatu Astatqé Yègellé Tezeta 3:17
B5 Gétatchèw Mèkurya Shellèla Bèsaxophone 2:43
C1 Girma Bèyènè Ené Nègn Bay Manèsh 3:55
C2 Mahmoud Ahmed Bèmen Sèbèb Letlash 4:30
C3 Muluqèn Mèllèssè Hédètch Alu 5:14
C4 Tlahoun Gèssèssè Lantchi Biyé 3:04
C5 Menelik Wèsnatchèw Tchèrèqa 3:16
D1 Tèklé Tèsfa-Ezghi Sélam Tèmagwèt 3:50
D2 Abbèbè Tèssèmma Ashasha Bèyèw 3:35
D3 Tèwèldè Rèdda Ab Teqay Qerèbi 3:30
D4 Ali Birra Kan Ati Fettun Isani Infedhani 4:45
D5 Tsèhaytu Bèraki Mèdjèmèrya Feqri 4:07